Maak kennis met Vrank & Vrij

Een onconventioneel bureau als het aankomt op specifieke bedrijfsfinancieringen, organisatieadvies en mensgericht leiderschap. Vrank & Vrij heeft tegelijk veel ervaring met mediating tussen bedrijf en bank.

Vrank & Vrij en Bedrijfsfinancieringen

Vrank & Vrij adviseert en begeleidt u bij het maken van een gericht ondernemersplan. Wij houden u een spiegel voor en denken mee op zowel strategisch als tactisch niveau. Dat doen we voor bestaande bedrijven die een nieuwe horizon hebben uitgestippeld, maar ook voor startups en doorstarters. Verder vervullen we de rol van mediator voor ondernemers die in een gecompliceerde bedrijfsfase zitten. 

Onze expertise

 • Spiegelen & ondersteunen bij het maken van een ondernemers- en/of businessplan.

 • Spiegelen & meedenken op strategisch/tactisch niveau bij doorstartende bedrijven of bedrijven die op zoek zijn naar een nieuwe, betere toekomst.

 • Mediating/coaching voor bedrijven die in een moeilijke fase zitten. Hierbij vormen we de smeerolie tussen financier en klant, zodat het bedrijf haar activiteiten kan continueren.

 • Inzetten van aan Vrank & Vrij gelieerde professionals voor o.a. juridische en fiscale vraagstukken.

Vrank & Vrij en organisatieadvies

Dagelijks komen bedrijven terecht in situaties die vragen om een aanpassing van de organisatie en/of financiële structuur. Dat kan op diverse niveaus. Daar dient flexibel op te worden ingespeeld, zonder dat dit de dynamiek van de activiteiten aantast. Door de bedrijfskundige achtergrond van Vrank & Vrij maken wij adequaat analyses van de verschillende bedrijfsonderdelen. En ook adviseren wij snel hoe dat het beste kan worden aangepakt met pragmatische oplossingen. Samen met u bepalen we de best passende koers. 

Vrank & Vrij en Mensgericht leiderschap

Wij zijn ervan overtuigd dat het leiden van een team geen ‘lijden’  moet worden. De mooiste uitdaging is het motiveren en enthousiasmeren van teams. Vrank & Vrij heeft jarenlange ervaring met het aansturen, bijsturen en veranderen van teams. Deze know how brengen we graag over op ondernemers, management teams en of individuele leiders. Dat doen we met mensgericht leiderschap, wat uitgaat van de normen en waarden van de mens, ofwel iedereen die betrokken is bij het arbeidsproces.

Het vormen van sterk teamwork zorgt relatief snel voor successen op alle niveaus, zowel organisatorisch als commercieel. Natuurlijk blijft het mensenwerk, maar de rol van de leider en/of manager is hierbij relevant. De leider is vooral facilitator en motivator van het individu. Middels intuïtieve coaching brengt Vrank & Vrij het individu naar een ander, hoger niveau.

Coaching door Vrank & Vrij

Het doel van coaching is het beter laten functioneren van mensen binnen de organisatie. Dit klinkt simpel, maar dat is het feitelijk niet. De vorm van coachen die Vrank & Vrij toepast is intuïtief van karakter. Dat betekent dat we bij het coachen gebruik maken van intuïtieve kwaliteiten en invoelendheid, ofwel empathische eigenschappen.

We gaan dan ook niet meteen aan de slag met trainingen zoals time management, assertiviteit en dergelijke. Nee, Vrank & Vrij gaat met de mens aan de slag en gaat op zoek naar de diepere oorzaken van  . . .  Jawel, feitelijk gaan we daarmee ‘van hart tot hart’. Daarbij wordt gebruik gemaakt van verschillende coach- en energetische technieken.

Medio 2017 wordt deze opleiding afgerond en daarmee is Frank de Laat van Vrank & Vrij professioneel coach en geaccrediteerd naar de normen van de NOBCO.

 Interim Management

Vrank & Vrij kan, daar waar dat nodig is, als interim worden ingezet. Frank de Laat heeft hiermee ervaring en beschikt over de skills om bijvoorbeeld bij ziekte of ter vervanging als interim-manager te worden ingeschakeld. Dit kan ook gedurende de periode dat iemand van het management een sabbatical geniet. Of als extra manager om het managementniveau te versterken/verhogen.

Mediator klant-bank

Frank de Laat heeft ruim 30 jaar ervaring met financiële dienstverlening. ‘Ik zie steeds vaker dat, in het bijzonder bij beheer trajecten, de bank en de klant elkaars taal niet (meer) spreken. Het gevolg hiervan is dat kredietlijnen vastlopen of sterk bemoeilijkt worden. Door mijn kennis en ervaring binnen het bankwezen spreek ik de taal van de bankier. Ik kan daardoor professioneel met hen communiceren en het verhaal vanuit beide zijden goed vertalen. Met als doel de kredietlijnen open te houden en wederzijds begrip te kweken. Dat komt de zakelijke relatie ten goede en uiteindelijk werkt dat in het voordeel van beide partijen. En dat zorgt voor betere oplossingen en continuïteit’.

Geïnteresseerd?

Bel of mail voor meer informatie
of om een afspraak te maken.

Over de naam Vrank & Vrij

De naam Vrank en Vrij is niet zomaar gekozen. Gebruikelijk is dat we dat schrijven als ‘Frank en Vrij’. Dat zou ook voor de hand liggen gezien mijn voornaam. Echter ‘Vrank’ betekent: vrij, vrijmoedig en onbeschroomd’.

Als u in de geschiedenis duikt kunt u lezen dat men in de middeleeuwen ‘Vranck’ of ‘Vranc’ gebruikte. Destijds werd er bijvoorbeeld geschreven ‘….liet hij vranc ende vry wechgaen’, waarmee werd bedoeld dat men vrij en ongehinderd kon weggaan. In België bestond er tijdens de 2e wereldoorlog een illegaal blad met de naam ‘Vrank en Vrij’. Dat werd uitgegeven door de verzetsgroep met de naam ‘Onafhankelijke Patriotische Groep’. Deze groep streefde het vrije woord na.

Vrank is ook de naam van een buurtschap tussen Hoensbroek en Heerlen, vallend onder de gemeente Heerlen, provincie Limburg. Het oorspronkelijke buurtschap is gelegen ten zuiden van de Caumerbeek aan de gelijknamige straat en de Beersdalweg. Ten zuiden van de Beersdalweg is een mijnwerkerskolonie die gebouwd was voor de arbeiders van de mijn Oranje Nassau I.

 

Het centrale gebouw van Vrank is de ‘Sint-Antonius van Paduakerk’ gewijd aan de ‘Heilige Antonius van Padua’ en is ontworpen door de architect Frits Peutz. In het interieur zijn onder andere een muurschildering van de ‘Goede Herder’ en glas-in-loodramen met afbeeldingen van vrouwelijke heiligen, gemaakt door Charles Eyck, te zien. Bij de kerk staat een Fransiscanenklooster.

Na dit laatste gelezen te hebben was het duidelijk. Mijn Oma had altijd een beeld van de Heilige Antonius van Padua op haar kamer staan en het Franciscanenklooster hoort bij mijn 1e doopnaam Franciscus . . .

Persoonlijk
Frank de Laat

Na vele jaren in de financiële sector te hebben gewerkt, vind ik het nodig dat ik mijn eigen ideeën en overtuiging ga nastreven.

Wat ik belangrijk vind:

 • Aandacht en toewijding voor de klant.
 • Meer mensgerichte leiding door ondernemers.
 • Verbeteren van organisaties, zodat het rendement toeneemt.
 • Teamwork, omdat dit belangrijker is dan de manager als individu
 • Persoonlijke aandacht voor medewerkers, voor een hogere output

Daarvoor beschik ik over de volgende persoonlijke kenmerken:

 • Verbinder
 • Analytisch sterk
 • Ondernemend
 • Teamspeler
 • Besluitvaardig
Vrank & Vrij

Jarenlang heb ik in de bankwereld teams aangestuurd binnen de afdelingen bedrijfsfinancieringen & verzekeringen. Ondanks steeds strenger wordende eisen heb ik altijd vastgehouden aan mijn persoonlijke overtuiging dat gemotiveerde en enthousiaste teams het rendement doen laten stijgen. Niet alleen financieel, maar ook op het persoonlijke vlak en – niet onbelangrijk – ook aan klantzijde. Ik zie steeds meer bedrijven de medewerkers sturen als een FTE, waarbij de menselijke maat volledig is verdwenen.

Hierdoor verdwijnt het werkplezier, neemt de loyaliteit af, zakt het rendement en moet er vaak worden gereorganiseerd.

In dat laatste geval worden er medewerkers ontslagen, zonder dat er goed is gekeken wat er organisatorisch en qua leiderschap beter kan. De kwaliteit van leiderschap wordt frequent vergeten en men gaat vaak op dezelfde voet verder. Gevolg: nog minder rendement, nieuwe reorganisaties en uiteindelijk – in het slechtste geval – faillissementen.

Ik geef leidinggevenden een spiegel, juist om ze bewust te maken van hetgeen ze overdragen. Daarnaast coach ik ze, op basis van mijn opleiding Intuïtief coachen, en help ze op een andere manier te kijken naar het belangrijkste kapitaal van het bedrijf: de medewerkers.

Contact

Neem contact op voor meer informatie of om een afspraak te maken.

Vrank & Vrij logo

+31 (0) 6 10 26 49 87
 frank@vrankenvrij.nl
 FrankdeLaat