Maak kennis met Vrank & Vrij

Een onconventioneel bureau als het aankomt op specifieke bedrijfsfinancieringen, organisatieadvies en mensgericht leiderschap. Vrank & Vrij heeft tegelijk veel ervaring met mediating tussen bedrijf en bank.

Vrank & Vrij en Bedrijfs / Business plannen

Vrank & Vrij adviseert en begeleidt u bij het maken van een gericht ondernemersplan. Wij houden u een spiegel voor en denken mee op zowel strategisch als tactisch niveau. Dat doen we voor bestaande bedrijven die een nieuwe horizon hebben uitgestippeld, maar ook voor startups en doorstarters. Verder vervullen we de rol van mediator voor ondernemers die in een gecompliceerde bedrijfsfase zitten. 

Onze expertise


 • Spiegelen & ondersteunen bij het maken van een ondernemers- en/of businessplan.


 • Spiegelen & meedenken op strategisch/tactisch niveau bij doorstartende bedrijven of bedrijven die op zoek zijn naar een nieuwe, betere toekomst.


 • Mediating/coaching voor bedrijven die in een moeilijke fase zitten. Hierbij vormen we de smeerolie tussen leverancier en klant, zodat het bedrijf haar activiteiten kan continueren.


 • Inzetten van aan Vrank & Vrij gelieerde professionals voor o.a. juridische en fiscale vraagstukken.

Vrank & Vrij en organisatieadvies

Dagelijks komen bedrijven terecht in situaties die vragen om een aanpassing van de organisatie en/of financiële structuur. Dat kan op diverse niveaus. Daar dient flexibel op te worden ingespeeld, zonder dat dit de dynamiek van de activiteiten aantast. Door de bedrijfskundige achtergrond van Vrank & Vrij maken wij adequaat analyses van de verschillende bedrijfsonderdelen. En ook adviseren wij snel hoe dat het beste kan worden aangepakt met pragmatische oplossingen. Samen met u bepalen we de best passende koers. 

Vrank & Vrij en Mensgericht leiderschap

Wij zijn ervan overtuigd dat het leiden van een team geen ‘lijden’  moet worden. De mooiste uitdaging is het motiveren en enthousiasmeren van teams. Vrank & Vrij heeft jarenlange ervaring met het aansturen, bijsturen en veranderen van teams. Deze know how brengen we graag over op ondernemers, management teams en of individuele leiders. Dat doen we met mensgericht leiderschap, wat uitgaat van de normen en waarden van de mens, ofwel iedereen die betrokken is bij het arbeidsproces.

Het vormen van sterk teamwork zorgt relatief snel voor successen op alle niveaus, zowel organisatorisch als commercieel. Natuurlijk blijft het mensenwerk, maar de rol van de leider en/of manager is hierbij relevant. De leider is vooral facilitator en motivator van het individu. Middels intuïtieve coaching brengt Vrank & Vrij het individu naar een ander, hoger niveau.

Coaching door Vrank & Vrij

Het doel van coaching is het beter laten functioneren van mensen binnen de organisatie. Dit klinkt simpel, maar dat is het feitelijk niet. De vorm van coachen die Vrank & Vrij toepast is intuïtief van karakter. Dat betekent dat we bij het coachen gebruik maken van intuïtieve kwaliteiten en invoelendheid, ofwel empathische eigenschappen.

Onder begeleiding ga je op ontdekkingstocht: op zoek naar jouw thema’s, waarbij je jouw hoofd gebruikt en tegelijk jouw lichaam als informatiebron leert kennen.  Doelen worden weer helder en je genereert energie waarmee je relevante stappen kunt zetten. We maken een menselijke ‘van hart tot hart’  verbinding, en helpen je bij essentiële vraagstukken over jouw leven en werk.

Vrank & Vrij richt zich op bedrijven, ondernemers, mensen die tegen een burn-out aanzitten en alle individuele volwassenen met een coachvraag. Vrank & Vrij is NOBCO-gecertificeerd en onderschrijft haar ethische gedragscode & klachtenregeling. Vrank & Vrij maakt gebruik van de coachmonitor van de NOBCO.

 Interim Management

Vrank & Vrij kan, daar waar dat nodig is, als interim worden ingezet. Frank de Laat heeft hiermee ervaring en beschikt over de skills om bijvoorbeeld bij ziekte of ter vervanging als interim-manager te worden ingeschakeld. Dit kan ook gedurende de periode dat iemand van het management een sabbatical geniet. Of als extra manager om het managementniveau te versterken/verhogen.

Mediator klant-leverancier

Frank de Laat heeft ruim 30 jaar ervaring met financiële dienstverlening. ‘Ik zie steeds vaker dat de leverancier en de klant elkaars taal niet (meer) spreken. Het gevolg hiervan is dat de handelsrelatie vast loopt of sterk bemoeilijkt wordt. Door mijn uitgebreide ervaring kan ik professioneel met partijen communiceren en het verhaal vanuit beide zijden goed vertalen. Met als doel de relatie open te houden en wederzijds begrip te kweken. Dat komt de zakelijke relatie ten goede en uiteindelijk werkt dat in het voordeel van beide partijen. En dat zorgt voor betere oplossingen en continuïteit’.

Administratie

Iedere ondernemer moet een deugdelijke administratie bijhouden, zo staat in de wet. Veelal is dit niet hetgeen waarvoor je ondernemer bent geworden en waar maar weinig ondernemers energie van krijgen. Vrank & Vrij kan de administratie voor u verzorgen. Wij inventariseren vooraf de werkzaamheden en maken een schatting van de tijd die het ons zal kosten. Wij offreren een totaal bedrag voor het komende jaar dat u in de vorm van een abonnement in 12 termijnen betaald. Daardoor komt u aan het einde van het jaar niet voor verrassingen te staan. In het tarief zit tevens het verrichten van de aangifte Inkomstenbelasting. Iedere maand krijgt u van ons een opgave van de te betalen BTW zodat u dat alvast kan reserveren. Hierdoor komt ook de aangifte BTW niet als een verrassing. Geïnteresseerd? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte.  

Geïnteresseerd?

Bel of mail voor meer informatie
of om een afspraak te maken.

Over de naam Vrank & Vrij

De naam Vrank en Vrij is niet zomaar gekozen. Gebruikelijk is dat we dat schrijven als ‘Frank en Vrij’. Dat zou ook voor de hand liggen gezien mijn voornaam. Echter ‘Vrank’ betekent: vrij, vrijmoedig en onbeschroomd’.

Als u in de geschiedenis duikt kunt u lezen dat men in de middeleeuwen ‘Vranck’ of ‘Vranc’ gebruikte. Destijds werd er bijvoorbeeld geschreven ‘….liet hij vranc ende vry wechgaen’, waarmee werd bedoeld dat men vrij en ongehinderd kon weggaan. In België bestond er tijdens de 2e wereldoorlog een illegaal blad met de naam ‘Vrank en Vrij’. Dat werd uitgegeven door de verzetsgroep met de naam ‘Onafhankelijke Patriotische Groep’. Deze groep streefde het vrije woord na.

Vrank is ook de naam van een buurtschap tussen Hoensbroek en Heerlen, vallend onder de gemeente Heerlen, provincie Limburg. Het oorspronkelijke buurtschap is gelegen ten zuiden van de Caumerbeek aan de gelijknamige straat en de Beersdalweg. Ten zuiden van de Beersdalweg is een mijnwerkerskolonie die gebouwd was voor de arbeiders van de mijn Oranje Nassau I.

 

Het centrale gebouw van Vrank is de ‘Sint-Antonius van Paduakerk’ gewijd aan de ‘Heilige Antonius van Padua’ en is ontworpen door de architect Frits Peutz. In het interieur zijn onder andere een muurschildering van de ‘Goede Herder’ en glas-in-loodramen met afbeeldingen van vrouwelijke heiligen, gemaakt door Charles Eyck, te zien. Bij de kerk staat een Fransiscanenklooster.

Na dit laatste gelezen te hebben was het duidelijk. Mijn Oma had altijd een beeld van de Heilige Antonius van Padua op haar kamer staan en het Franciscanenklooster hoort bij mijn 1e doopnaam Franciscus . . .

Persoonlijk
Frank de Laat

Na vele jaren in de financiële sector te hebben gewerkt, vind ik het nodig dat ik mijn eigen ideeën en overtuiging ga nastreven.

Wat ik belangrijk vind:

 • Aandacht en toewijding voor de klant.
 • Meer mensgerichte leiding door ondernemers.
 • Verbeteren van organisaties, zodat het rendement toeneemt.
 • Teamwork, omdat dit belangrijker is dan de manager als individu
 • Persoonlijke aandacht voor medewerkers, voor een hogere output

Daarvoor beschik ik over de volgende persoonlijke kenmerken:

 • Verbinder
 • Analytisch sterk
 • Ondernemend
 • Teamspeler
 • Besluitvaardig
Vrank & Vrij

Jarenlang heb ik in de bankwereld teams aangestuurd binnen de afdelingen bedrijfsfinancieringen & verzekeringen. Ondanks steeds strenger wordende eisen heb ik altijd vastgehouden aan mijn persoonlijke overtuiging dat gemotiveerde en enthousiaste teams het rendement doen laten stijgen. Niet alleen financieel, maar ook op het persoonlijke vlak en – niet onbelangrijk – ook aan klantzijde. Ik zie steeds meer bedrijven de medewerkers sturen als een FTE, waarbij de menselijke maat volledig is verdwenen.

Hierdoor verdwijnt het werkplezier, neemt de loyaliteit af, zakt het rendement en moet er vaak worden gereorganiseerd.

In dat laatste geval worden er medewerkers ontslagen, zonder dat er goed is gekeken wat er organisatorisch en qua leiderschap beter kan. De kwaliteit van leiderschap wordt frequent vergeten en men gaat vaak op dezelfde voet verder. Gevolg: nog minder rendement, nieuwe reorganisaties en uiteindelijk – in het slechtste geval – faillissementen.

Ik geef leidinggevenden een spiegel, juist om ze bewust te maken van hetgeen ze overdragen. Daarnaast coach ik ze, op basis van mijn opleiding Intuïtief coachen, en help ze op een andere manier te kijken naar het belangrijkste kapitaal van het bedrijf: de medewerkers.

Contact

Neem contact op voor meer informatie of om een afspraak te maken.

Vrank & Vrij

+31 (0) 6 10 26 49 87
 frank@vrankenvrij.nl
 FrankdeLaat